KIP INTERNATIONAL SHPKNJP Shkup është një kompani që ofron makina dhe lëndët riprodhuese për përpunimin e drurit dhe materialet e tipit pllakor që janë pjesë përbërëse e programeve të prodhimit të kompanive me renome botërore

Produktet

Copyright, 2012