Makinat për postin formimin

Makine për pjesët e përfunduar (mullri) (Milling)

Copyright, 2012