Makina shtypëse me vakum

GLOBAL

 1                                                    2                                                 3

Programi prodhimi i GLOBAL ofrojnë një gamë të gjerë të shtyn të nxehtë në përputhje me nevojat tuaja. Modeli i paraqitur siguron materiale veshja me rimeso në 2D dhe 3D fletë metalike PVC në procesin teknologjik.

Pune standard supërfaqet : 250x130 sm
310x130 sm
370x130 sm
Mundësia për rendin dimensione jashtë standardeve
Мax. presion: 10 t/m2
Njësia e nxehtësisë të 1400C
Pune cicli me ajër të nxehtë 
18 mm punë kompakt supërfaqe me  56 pike vakum 
SR cipë me një trashësi prej 3 mm
Sistemi hidraulik për hapjen dhe mbzlljen e mbuluar 
380 V,tre inputet faza
GARANCI: 2vit., përveç  cipë
 

Ne përfaqësojmë nderin dhe kënaqësinë për të ju ndihmuar në zgjedhjen e modelit të kërkuar.

Copyright, 2012