ОТПРАШУВАЧИ

Отпрашувач FT 100 SF
Отпрашувач FT 200 SF
Отпрашувач FT 202 SF
Отпрашувач FT302 SF
Отпрашувач FT402 SF
Отпрашувач FT403 SF
Отпрашувач FT404
Отпрашувач FT 502 HSF
Отпрашувач FT 504 HSF
Отпрашувач FT630
Параметри        Единица   FT 100 SF  

 FT 200 SF/

FT 200 VSF   

FT 202 SF/

FT 202 VSF

FT302 SF /

FT 302 VSF

FT 302 HSF/

FT 302 VHSF

капацитет на усисување м3/h 1150 1500 1900        3600      3600     
под притисок (мах) Pa 1200 1450 1600 1800 1800
впивачка површина м2 1,1 1,5 3 4,6 5,4
волумен на отп.вреќа Ltr 70 120 240 400 400
поврзаност со црево мм 100 125 150 180 180
напон V 230 400 400 400 400
моќ на електромотор kW 0,5 1,1 1,1 1,5 1,5
ниво на бучава dB 74 78 78 79 79
нето тежина  кг 26 42 55 60 60
висина мм 1900 2080 2220 2480 2480
ширина мм 390 480 480 580 580
должина мм 780 950 1440 1620 1620
тежина кг. 28 45 58 66 66
висина на пакување мм 390 460 490 525 525
ширина на пакување мм 420 510 490 625 625
должина на пакување мм 790 920 1440 1720 1720
Параметри      Единица

FT 402 SF/

FT 420 VSF/

FT 402 HSF  

FT 403 SF /

FT 403 VSF

FT 404 SF/

FT 404 VSF 

FT502 HSF/

FT502 VHSF 

FT504 HSF/

FT 504 VHSF 

 капацитет на усисување  м3/h  5600  5800 5800 7900 8900
 под притисок (мах)  Pa  2200  2250 2250 1900 1900
 впивачка површина  м2  6/13,2  9 12 13,2 19
 волумен на отп.вреќа  Ltr  660  850 1130 565 1130
 поврзаност со црево  мм  250  250 250 300 300
 напон  V  400  400 400 400 400
 моќ на електромотор  kW  2,2  2,2 2,2 3,75 3,75
 ниво на бучава  dB  84  80 80 82 82
 нето тежина  кг.  78  91 95 95 105
 висина  мм  2700  2520 2520 2700 2700
 ширина  мм  1250  700 700 700 700
 должина  мм  1350  2700 3500 1900 3440
 тежина кг. 78 97 101 101 110
 висина на пакување  мм  680/360  680/780 670/800 590 630/750
 ширина на пакување  мм  650/680  650/780 650/780 710 640/750
 должина на пакување  мм  670/1340  670/1280 680/1300 1940 730/1470
Copyright, 2012