Мембрански вакум преси

OMNIFORM

 

OMNOFORM производител на мембрански вакум преси нуди задоволување на потребите при Вашето производство. Моделот OMNIFORM 130S/D со две работни површини овозможува ефективно сериско производство. Ни преставува чест и задоволство да Ви помогнеме при изборот на потребниот модел.

Copyright, 2012