LBK 150

Двострана машина за шмирглање за фина обработка на ивици. Механичо осцилирање.Комплет на абразивни ваљци со дијаметар 25-30-35-40-45-50 мм. Гумен погонски каишник спирално обложен и одлично избалансиран. Работната маса за странично обликување се наклонува до 35 о,а работната маса за фина обработка е фиксирана на 90 о. Истите рачно се подесуваат со што се овозможува целосно искористување натраката. Регулаторот на внатрешна конзола која микрометрички се приспособува овозможува прецизно да се одреди слојот што треба да се отстрани. На машината и е потребна само една спојка со дијаметар 150 мм за системот на вшмукување и гарантира ефикасност во отстранување на прашината од работната површина. Машината се испорачува со заштитни капаци за моторот од прашина и упатство за ракување и истата е изработена по ЦЕ норми.

Copyright, 2012