LVO 150 T

Еднострана машина за шмирглање со механичко осцилирање на траката.Одот на осцилирање е приспособен од 0 до 15 мм. Целиот дел на траката за шмирглање може да се наклони од вертикална позиција до 45 о. Машината е опремена со специјален комплет на додатни делови за да брзо се трансформира од стандардна машина за фино шмирглање на површини на дрво во прецизна машина за фино шмирглање на ивици. На машината и се потребни само две спојки за вшмукување секоја со дијаметар од 100 мм кои гарантираат ефикасност во одстранување на прашината од работната површина.

Комплет на абразивни ваљци со дијаметар од 25-30-35-40-45-50 мм. Машината се испорачува со една трака за шмирглање, еден комплет на абразивни ваљци и упатство за ракување.

Машината е изработена по ЦЕ норми.

Технички карактеристики

  • Мотор.....2.25kW
  • Мотор за осцилација.....0,11kW
  • Брзина на абразивна трака.....14м/сек
  • Димензии на траката.....150x2640мм
  • Димензии на работна маса.....950x450мм
  • Севкупни димензии.....1700x1000x1150мм
  • Нето тежина.....300кг
  • Опција за абразивна трака со ширина .....200мм
Copyright, 2012