ЛЕПИЛА ЗА ДРВНА ИНДУСТРИЈА

Специјализирани во производство на  Hot-Melt лепила  за автоматски машини.

Производи од различни бази: EVA, APAO, PA

лепила со и без додатоци достапни во различни бои

лепила со добра отпорност на ниски и високи температури 

одлична топлинска стабилност и однесување при нанесување

Широк опсег на лепила за секој производен процес, машина или материјал.

Лепилата се препорачани од  CEHISA, ADAMIK, HOLZ-HERZ , BRANDT , VIRUTEX , IMA , BIESSE , FRAVOL , HEBROCK , CNC/BAZ.

 Побарајте  Е-каталог !

Copyright, 2012