LBK 150 VERSION 3P

Модел каде целиотдел за шмирглање е моторизиран вертикално за целосно искористување на траката. Работната маса за странично обликување се наклонува од 0 до -45 о, а работната маса за фина обработка има наклон до +35 о.

Технички карактеристики

  • Мотор на траката за шмирглање .....3kW
  • Мотор за осцилација..... 0,38kW
  • Брзина на траката за шмирглање.....14м/сек
  • Димензии на траката за шмирглање.....150x2640мм
  • Димензии.....1820x1050x1470мм
  • Тежина.....400кг.


LBK 150 VERSION 3PCopyright, 2012