LBK 150 СО ЕЛЕКТРИЧЕН ПОДЕСУВАЧ

LBK со електричен подесувач

Мотор за електрично подесување на системот за шмирглање 0,25 кс

   

Модел каде целиот дел за шмирглање е моторизиран вертикално за целосно искористување на траката. Работната маса за странично  обликување се наклонува од 0 до -45 о,а работната маса за фина обработка има наклон до +35 о.

Copyright, 2012