МАШИНИ ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА НА КАНТ ЛЕНТИ

Претставува решение за завршна обработка на кант лентите со заштеда на време без потреба од завртување на плочестиот материјал кој се обработува.Машината е опремена со два ножа кои овозможуваат горна и долна обработка.

Параметри      Единица        Вредност  
Број на вртежи   13-31000
Снага на ел.мотор 740
Дебелина на парче мм 10-40
Дебелина на лента мм 0,5-3
Напон  v/Hz 230/50
Copyright, 2012