Контакт

Адреса: 50 Дивизија 30a

1000 Скопје, Македонија

Телефон: + 389 (2) 3179 601

Факс:     + 389 (2) 3179 601

Моб:      + 389  70 311 417; + 389 77 977 998

E-mai:  kip_internacional@yahoo.cominfo@kipinternacional.com.mk

Copyright, 2012